Samfélag án kennara

Hvernig væri samfélagið án kennara? Hvað verður um íslenska æsku án menntaðra grunn-, leik- og framhaldsskólakennara? Mun Ísland geta staðið jafnfætis öðrum þjóðum í framtíðinni? Til að viðhalda kennarastéttinni þarf að innrita og útskrifa mun fleiri kennara en nú er gert. Eins og staðan er í dag verða ekki margir kennarar eftir í skólum landsins innan fárra ára.

Sífellt fleiri nemendur í leik- og grunnskólakennaranámi stunda fjarnám til þess að geta unnið með námi. Eins og staðan er núna neyðast nemendur á þriðja ári í leikskólakennarafræðum til þess að stunda námið í fjarnámi því það eru of fáir sem hafa tök á því að vera í staðnámi. Koma þarf mun betur til móts við fjarnema en gert er núna og við í Vöku munum því leggja áherslu á að staðlotur séu skilvirkari og mun betur skipulagðar.

Minnkandi aðsókn í leik- og grunnskólakennaranám og skortur á kennurum á vettvangi er mikið áhyggjuefni fyrir samfélagið. Brottfall úr kennaranáminu og hæg námsframvinda er stórt vandamál sem þarf að líta alvarlegum augum á. Stór meirihluti eða rúmlega 70% kennaranema vinna með námi og um 40% vinna meira en 30 klukkustundir á viku. Álag á kennaranema er því eins og gefur að skilja mjög mikið.

Skipulag námsins verður að taka mið af þeirri staðreynd að meirihluti nemenda vinnur með námi. Stór loforð hafa verið sett fram þess efnis að íslenskir stúdentar muni fá eitt besta lánasjóðskerfi á Norðurlöndunum og eins stefnir í að kennaranemar fái sérstaka styrki úr LÍN með það að markmiði að auka aðsókn í kennaranám. Stefnt er á að lagafrumvarp LÍN verði sett fram í haust en nú bíða margir kennaranemar í mikilli óvissu um hvort þeir eigi að halda áfram námi eða setja það á bið þar til lausn finnst í málinu en þá er spurning hversu margir snúa aftur til baka í námið. Þess vegna krefst Vaka þess að frumvarpið sem snýr að sérstöku úrræði fyrir kennaranema verði sett fram sem fyrst og hljóti afgreiðslu á vorþingi. Standa verður við þau loforð sem gefin hafa verið til þess að kennaranemar geti sinnt námi sínu án þess að hafa miklar fjárhagslegar áhyggjur.

Tíminn er á þrotum og útskrifaðir kennarar eru hvergi nærri því að uppfylla endurnýjun stéttarinnar. Stefna Vöku er skýr og raunsæ í þessum málefnum, höldum áfram að þrýsta á stjórnvöld og kjóstu Vöku til forystu í Stúdentaráði 6. og 7. febrúar.

-Kolbrún Lára Kjartansdóttir

Höfundur er nemi í leikskólakennarafræði og skipar 1. sæti á framboðslista Vöku á Menntavísindasviði fyrir stúdentaráðskosningar Háskóla Íslands.

Fleiri greinar